Kontakt KK Stav na Facebooku!

Cementobetonové kryty

U těchto druhů podlahových konstrukcí je rozhodující účel jejich budoucího využití. Cementobetonové kryty jsou vystaveny během svého používání vnějším klimatickým změnám, účinkům rozmrazovacích solí a jiných agresivních látek (používání betonu s provzdušněnými přísadami), dynamickému zatížení, mechanickému opotřebování vlivem kontaktu s automobilovými pneumatikami, otluku, obrusu a objemovým změnám. Jejich povrch musí mít dobré protismykové vlastnosti, větší pevnost v tahu atd.

Cementobetonové kryty se dělí do pěti základních skupin podle dopravního zatížení. Pro každou s daných skupin je předepsaná minimální a maximální tloušťka betonové desky. Nejmenší tloušťka jednovrstvé desky je 100 mm, pokud není statickým výpočtem dáno jinak.

Cementobetonový kryt má různé způsoby vyztužení. Může být navržen pouze z prostého betonu CB I – V nebo jako cementobetonová deska vyztužená ocelovými rohožemi, dvojitě vyztužená či s rozptýlenou výztuží.

Cementobetonová deska vyztužená ocelovou rohoží je jednou z nejrozšířenějších, používá se prakticky pro všechny druhy velkoplošných podlahových systémů. Hlavním důvodem je skutečnost, že podle procenta vyztužení umožňuje na kluzné mezivrstvě realizovat poměrně velké plochy bez nutnosti vytvářet potřebné kontrakční a dilatační spáry, jako je tomu i jiných technologií.

Dvojitě vyztužená cementobetonová deska podlahy je technologií používanou především na vysoce zatíěžovaných podlahových konstrukcích uložených na zhutněném podloží, s minimální tloušťkou vrchní podlahové desky 200 mm. Výztuž je zde uložena při horním a dolním líci desky, kde uvažované krytí horní výztuže 30 mm a spodní 20 mm považujeme za dostačující.

Ocelové rohože mohou být nahrazeny rozptýlenou výztuží. Je zde nutné ovšem brát v úvahu, zda to dovolují geologické poměry v místě provádění (poddolovaná území, míra zhutnění podloží a další aspekty).

Cementobetonové kryty se nejčastěji opatřují povrchovou úpravou – kartáčováním, při kterém dochází ke zdrsnění povrchu cementobetonového krytu.

Striážované neboli kartáčované cementobetonové kryty nacházejí své uplatnění v příjezdových komunikacích, chodnících, nadzemních parkovištích, najížděcích a vyjížděcích rampách, venkovních skladovacích prostorech atd.

fotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofoto
pro mobil / tablet klasicky

design a kód wedipa.com