Kontakt KK Stav na Facebooku!

Lehčené betony

Lehčené betony nacházejí své uplatnění převážně při rekonstrukcích starých objektů jako výplňová mezivrstva – např. na staré stropy, kde není dovoleno zatěžování, dále jako výplňový beton s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi – vyrovnávací vrstvy na střechách, podlahách atd.

Lehčené betony dosahují objemové hmotnosti od 300–850 kg/m2. Lehčených betonů je široká škála druhů, je zde nutno volit vhodnou variantu podle požadované objemové hmotnosti, účelu použití, technologických možností čerpání dané směsi atd.

Patří sem např. pěnobetony, polystyren betony a další betony s lehkým anorganickým kamenivem (perlit, keramzit).

fotofotofoto
pro mobil / tablet klasicky

design a kód wedipa.com