Kontakt KK Stav na Facebooku!

Lajnování a dopravní značení

Bezpečnostní dopravní značení je v dnešní době nedílnou součástí mnoha občanských objektů, nákupních center, výrobních hal a dalších, v nichž bez značení parkovacích stání, únikových cest, vyznačení požárních schodišť, označení míst pro osoby se zdravotním postižením, přikázaných směrů a dalších není ani teoreticky možné dané dílo v dnešní době řádně zkolaudovat.

Existuje řada prováděcích postupů pro dopravní a bezpečnostní značení, je zde ovšem nutné přihlédnout k účelu, jakému má dané značení sloužit. Jedná se o použití barev akrylátových, epoxidových, MMA barev a značení pomocí pásek.

fotofotofoto
pro mobil / tablet klasicky

design a kód wedipa.com