Kontakt KK Stav na Facebooku!

Epoxidové podlahy

řez podlahy

 1. Stávající podklad – degradovaný beton, poškozená podlahová konstrukce
 2. Penetrace + zásyp křemičitého písku
 3. Fiální vrstva s UV filtrem
Příprava podkladu - požadavky na podklad
Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí a zdrsněn – např. broušením, frézováním, tryskáním pomocí ocelových kuliček s dokonalým odsátím volných částí
Podklad musí být zbaven prachu a veškerých nečistot, které můžou sloužit jako nežádoucí separátor
Povrchová vlhkost stávající podlahové konstrukce nesmí být vyšší než 4 %
Pevnost v odtrhu povrchové vrstvy musí být vyšší než 1,5 N / mm2
Spotřeba materiálu
Penetrace 0, 3 – nátěrová, tahaná – 0,75 – 1,2 kg / m2 – záleží na stávajícím podkladu ( jeho savosti a dalších aspektech ). Pevnost v tlaku – 60 N / mm2, pevnost v tahu – 40 N / mm2, pevnost v ohybu - 45 N / mm2, plně vytvrzený za 7 dní, mechanická pevnost – 3 – 5 dní , plně vytvrzený – 7 dní, schnutí při ideální teplotě ( 20 stupňů ) – 24 hodin
Vrchní vrstva ( litá podlaha – epoxidová stěrka ) – již s UV filterm proti zašloutnutí

 • Vrchní vrstva ( litá podlaha – epoxidová stěrka ) – již s UV filterm proti zašloutnutí
 • Síla vrstvy cca 1, 3 mm ( minimální spotřeba – 2 Kg / m2, spotřeby od 2 – 3 Kg / m2 )
 • Pochůzný při ideální teplotě – 24 – 36 hodin
 • Plně vytvrzený – 7 dní ( opět při ideální teplotě, vlhkosti atd… )
 • Pevnost v tlaku – 52 N / mm2
 • Pevnost v ohybu – 40 N / mm2
 • Přídržnost – 3,0 MPa
 • Protiskluznost – za suha – 0,8
 • Protiskluznost – za mokra – 0,7
 • Teplotní odolnost - + 50 C ( krátkodobě lze do 80 stupnů, viz třídy teplotních deformací a odolností )
Celková mocnost skladby:
Epoxidové nátěry - 0,7 – 1,2 mm ( max. 2 mm ) – záleží na frakcí plniva – křemičitého písku
Epoxidové stěrky – ( lité stěrky ) – 2 – 3 mm
Polymerbetony – ( silnovrstvé stěrky ) – 3 – 7 mm
Bezprašné tenkovrstvé nátěry – 0,3 – 0,4 mm

Podlahové systémy z epoxidových pryskyřic výrazně zvyšují kvalitativní parametry podlah, hlavně co se týče mechanických, fyzikálních a chemických vlastností.

Jedním z hlavních použití těchto podlahových systémů jsou výrobní haly, potravinářský průmysl, chemické provozy, výstavní plochy, garážová stání, supermarkety a další.

Systémy z epoxidových pryskyřic se dají aplikovat na nejrůznější stávající podklady – nové, strojně hlazené betonové podlahy, vyzrálé betony, zvětralé a jinak poškozené betonové plochy, staré nátěry, keramická a teracová dlažba, asfaltobetony a další.

Pro každý z daných typů provozů a podle požadovaných fyzikálních, chemických a estetických vlastností se volí různé skladby podlahových systémů – bezprašné tenkovrstvé nátěry, silnovrstvé nátěry, samonivelační lité stěrky, přesypávané stěrkové systémy.

Technické parametry:

fotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofoto
pro mobil / tablet klasicky

design a kód wedipa.com