Kontakt KK Stav na Facebooku!

Polyuretanové podlahy

Polyuretanové podlahové systémy vynikají především svojí vysokou chemickou odolností, jsou antibakteriální a působí esteticky.

Jedná se o velkou škálu různých systémů na bázi polyuretanových pryskyřic, které rozlišujeme podle způsobu použití a jejich jedinečných vlastností.

Vynikající pružnosti se využívá pro schopnost překlenutí malých mikrotrhlin v betonových konstrukcích. S tím souvisí i použití jako vodotěsné membrány pro podzemní parkovací stání bytových domů a nákupních center.

Vysoká odolnost proti řadě chemikálií, koncentrovaným kyselinám až do 92 % a zásadám řadí tyto materiály na nejvyšší úroveň pro konkrétní účel použití. Dále odolávají rozpouštědlům, ropným produktům a jiným nebezpečným látkám, s nimiž se setkáváme při průmyslové výrobě skladování.

Systémy s polyuretanem se aplikují na nejrůznější nové, ale také původní podklady, dále na silně znečištěné plochy (zaolejované prostory), na nové, strojně hlazené betonové podlahy, vyzrálé betony, zvětralé a jinak poškozené betonové plochy, staré nátěry, keramickou a teracovou dlažbu, asfaltobetony a další.

Polyuretanové stěrky se používají v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu, v elektrotechnickém odvětví, v textilní výrobě, v podzemních garážích a v poslední době i v občanské výstavbě (díky svým estetickým vlastnostem).

Pro každý z daných typů provozů a podle požadovaných fyzikálních, chemických a estetických vlastností se volí různé druhy a skladby podlahových systémů – polyuretanové nátěry, polyuretanové membrány (hydroizolační), stěrky o tloušťce 2–4,5 mm, polyuretanové speciální stěrky o tloušťce 6–12 mm a specifické, jako jsou sportovní povrchy (plněné pryžovým granulátem) nebo vysoce tepelně odolné polyuretanové stěrky.

pro mobil / tablet klasicky

design a kód wedipa.com