Kontakt KK Stav na Facebooku!

POLITIKA KVALITY, EMS a BOZP

Jakost, bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců jakož i péče o životní prostředí se stala jednou z priorit cílů a programů společnosti. K dosažení tohoto cíle stanoví vedení společnosti tuto vizi:

„Zvyšováním prováděných prací v nejvyšší kvalitě za dodržení všech právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, BOZP a PO zajistit plnění požadavků našich odběratelů na kvalitu staveb a tím růst výkonů společnosti“. V návaznosti na tuto vizi stanovuje vedení společnosti tuto politiku integrovaného systému řízení (ISŘ):

  1. Fungujícím integrovaným systémem řízení dle ČSN EN ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008 a jeho neustálým zlepšováním sledovat podstatné zlepšení jakosti v realizovaných procesech a komunikaci, jakož i výkonnosti BOZP a environmentálního profilu v celé společnosti, k čemuž vedení pravidelně stanovuje cíle ISŘ.
  2. Při všech činnostech plnit veškeré právní požadavky, požadavky zákazníků jakož i požadavky, které se společnost zaváže dobrovolně plnit.
  3. Trvale optimalizovat a zlepšovat veškeré procesy s cílem zvýšit spokojenost našich zákazníků za současného snižování dopadů do životního prostředí a neustálého zlepšování celkové úrovně BOZP.
  4. Preventivně předcházet havarijním situacím, které mohou negativně ovlivnit životní prostředí či bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků vyskytujících se na našich pracovištích.
  5. Hodnocením a výběrem dodavatelů a rozvojem spolupráce s nimi zajistit vysokou kvalitu dodávek a tím i vysokou kvalitu našich staveb. Vyžadováním aktivního přístupu k ochraně životního prostředí a BOZP u smluvních partnerů zajistit zlepšování životního prostředí a BOZP v dodavatelsko-odběratelském řetězci.
  6. Komunikovat a konzultovat se zájmovými stranami zásadní otázky zajišťování jakosti, ochrany životního prostředí a BOZP.
  7. Motivovat zaměstnance pro bezpečnou práci a zajistit jim dokonalé zázemí.
  8. Rozšiřováním ekologického povědomí všech zaměstnanců docílit zvýšení jejich odpovědnosti při řízení spotřeby energií, surovin, vod a jejich úspor.
  9. Preferovat se na trhu stavebních zakázek jako společnost s vysokým kreditem a vynaloženým úsilím v oblastech kvality, ochrany životního prostředí a BOZP.
POLITIKA KVALITY, EMS a BOZP (PDF)
Stáhnout
pro mobil / tablet klasicky

design a kód wedipa.com