Kontakt KK Stav na Facebooku!

Drátkobetonové desky

Betonové podlahy s rozptýlenou výztuží nacházejí čím dál častější uplatnění při projektování a realizaci průmyslových staveb všech typů, ať již to jsou průmyslové budovy, skladovací plochy, administrativní budovy, parkovací stání či zemědělské objekty.

Jejich nespornou výhodou je rychlost výstavby a snížení její ekonomické náročnosti díky eliminaci několika finančně náročných a časově omezujících technologických postupů, jakými jsou vyvazování a vyztužování desky pomocí ocelových rohoží, možnost odpadnutí čerpadla na beton atd.

Podle geologických podmínek, požadavků na statickou a dynamickou únosnost betonové desky a dalších ovlivňujících faktorů je dimenzováno potřebné množství výztuže pro drátkobetonové desky.

V současnosti lze rozptýlenou výztuž použít ve dvou různých modifikacích s různým výsledným efektem. První variantou jsou rozptýlené výztuže v podobě ocelových tažených nebo frézovaných drátků, kde poměr tloušťky k délce dosahuje mezních hodnot 1: 40 (obvyklá délka drátku je cca 50 mm). Druhou alternativou je použití polypropylenových vláken, která se používají do betonů s menšími konstrukční výškou (např. cementové potěry atd., kde působí namísto ocelových rohoží – Kari sítí). Je možno použít rovněž dalších polypropylenových provazců, které zvyšují statickou funkci v dozrálém betonu či eliminují vznik mikrotrhlin v betonu.

Rozptýlená výztuž v podobě tažených nebo frézovaných drátků zlepšuje vlastnosti podlahových betonových desek jak při statické zátěži, kdy dochází k výraznému zvyšování jejich únosnosti, tak i při dynamickém namáhání, kdy se zvyšuje trvanlivost betonových desek.

Princip spočívá ve všesměrné orientaci tažených nebo frézovaných drátků rozptýlených v desce. Pokud podlahové betonové desky uložené na podkladu tvoří polopružný prostor, je kryt z cementového betonu zvýšeně namáhán dynamickým zatížením (manipulačními vozíky nebo jinou dopravou) a tento typ výztuže pak podchycuje všechna napětí v betonové desce.

V daných případech je deska namáhána prakticky všesměrně, zejména tahem za ohybu v kladném i záporném směru. Rozptýlená výztuž dále umožňuje snížit mocnost betonové desky cca o 10 % oproti betonové desce z prostého betonu.

Rozptýlená výztuž bývá v příslušných dávkách podle statického výpočtu přimíchávána do autodomíchávačů, kde dochází k jejímu promíchání do čerstvé betonové směsi.

fotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofoto
pro mobil / tablet klasicky

design a kód wedipa.com